Usługi

PISZEMY JE DLA CIEBIE..

Home / Usługi

Customer Relationship Management

 

CRM to połączenie strategii biznesowych, oprogramowania i procesów, które pomagają budować trwałe relacje między Twoją firmą, a jej klientami. Platforma dzięki której opanujesz tą wielokierunkową wymianę informacji.

 

 

Enterprise Resource Planning

ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa, to oprogramowanie zaprojektowane do zarządzania i integracji funkcji podstawowych procesów biznesowych, takich jak finanse, HR, zarządzanie łańcuchem dostaw i zapasami w jednym systemie.

Project Management

Wdrożenie nowych nawet najlepszych pomysłów nie jest proste, wiąże się z wyzwaniami, ryzykami oraz ograniczeniami również finansowymi. Nasi eksperci posiadają  wiedze  i wieloletnie doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu finansowania na nowe inwestycje, jak również z zakresu Project Management. Dlatego oprócz usług IT oferujemy:

  • Pomoc w wyszukaniu dodatkowych źródeł finansowania planowanej inwestycji.
  • Pomoc z pozyskaniu środków.
  • Project Management tj.: pomoc w sprawnej koordynacji prowadzonych działań. Udzielimy pomocy w opracowywaniu planu i harmonogramu prac, a także w realizacji poszczególnych etapów, aż po wdrożenie, aby zapewnić skuteczność wprowadzanych zmian.

Business Analytics

Analityka biznesowa odnosi się do wykorzystania metodologii, takich jak eksploracja danych, analiza predykcyjna i analiza statystyczna w celu analizowania i przekształcania danych w przydatne informacje, identyfikowania i przewidywania trendów i wyników, a ostatecznie mądrzejsze, oparte na danych decyzje biznesowe.

NA MIARĘ POTRZEB...

Systemy informatyczne tworzone specjalnie na potrzeby danego projektu, przedsięwzięcia lub firmy. Dedykowane oprogramowanie może być zarówno prostym narzędziem, jak i rozbudowaną aplikacją. Najczęściej jest to oprogramowanie zamawiane przez firmę w celu dostosowania jego funkcjonalności do własnych potrzeb.

KAMERY TERMOWIZYJNE

W obecnym czasie trwania pandemii wirusa COVID-19 z większym naciskiem patrzymy na sprawy bezpieczeństwa osób przebywających w przestrzeniach publicznych, gdzie mogą być narażone na zakażenie wirusem. Jednym z objawów zakażenia jest podwyższona temperatura ciała. Wychodząc naprzeciw zagrożeniu i wymogom bezpieczeństwa, wykorzystuje się kamery termowizyjne do pomiaru temperatury ludzkiego ciała.

1588830862694893

Kamery zostały przystosowane do pomiaru temperatury w zakresie 30-45 C. Bazują na zasadzie pomiaru emisji promieniowania cieplnego. Korzystając z analityk detekcji celu, w tym przypadku detekcji twarzy, kamery termowizyjne wyszukują w kontrolowanym obszarze sylwetek, a następnie twarzy człowieka i przeprowadzają pomiar. Istnieje również możliwość detekcji założonej maseczki ochronnej. Pomiar i detekcja maseczki odbywają się w czasie rzeczywistym i są bezkontaktowe. Informacje przekazywane są do dedykowanego oprogramowania, operatora, który jest informowany na bieżąco o odczytach lub urządzenia zarządzającego mechanicznym systemem wejść i wyjść. W przypadku wystąpienia zdarzenia wykrywającego przekroczenie temperatury według zadanych parametrów lub braku wymaganej maseczki ochronnej, system automatycznie informuje użytkownika, operatora lub system zewnętrzny. Usługa zostanie stopniowo wprowadzana w budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych, fabrykach, urzędach, szpitalach jak również w firmach sektora prywatnego.
Zakup urządzenia wiążę się jednak z dość dużym nakładem finansowym. Nasza propozycja to wynajem tego typu urządzeń w abonamencie miesięcznym. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.

logotyp_2

Środki trwałe współfinansowane w ramach projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Pracujmy razem

FUNKCJONALNY

FUNKCJONALNY

czyli zaspokajający wyznaczone i zakładane potrzeby

INTUICYJNY

INTUICYJNY

czyli zdolny do przewidywania działania

INDYWIDUALNY

INDYWIDUALNY

czyli właściwy tylko jednej, konkretnej firmie

CZYSTY KOD

CZYSTY KOD

..to już nasze ``krzaki``

Dlaczego dedykowane jest lepsze?

Ponieważ spełnia TWOJE potrzeby!

DOSTOSOWYWALNY

To minimum naszych możliwości.

SZYBSZY

Lokalny system lub wykorzystujący HUB Orange.

BEZPIECZNIEJSZY

Pełna kontrola nad transferami danych.

BEZPIECZEŃSTWO

Zadbaj o bezpieczeństwo medyczne w Twojej firmie

SZYBKOŚĆ

Oprogramowanie funkcjonuje lokalnie lub na jednym z czterech węzłów HUB Orange w Polsce.

NIEZALEŻNOŚĆ

Stworzone oprogramowanie może być dopasowane do urządzenia jakie posiadasz lub chcesz kupić. Wymagania minimalne? Twoje!

POTRZEBY

Piszemy dla Ciebie. Dla osiągnięcia celów w Twojej firmie.

GLOBALNE

Kontrolę i dostęp do swojego oprogramowania uzyskasz online z dowolnego miejsca na Ziemi.

MODYFIKACJA

Modyfikacja jest możliwa? To nie jest pudełko. Szyjemy na miarę!